Koktejl

Překvapivé technické pojmy a vynálezy z roku vašeho narození

Vynálezy a objevy, které se staly v roce, kdy jste se narodili

Stejně jako se vyvíjí technologie, proměňuje se a vyvíjí i jazyk. Každý rok se objeví nová slova, která se stanou běžnou součástí našeho slovníku, aby zachytily změny ve společnosti a rozvoj a vynález nových technologií. Napříč posledními padesáti lety pak vznikla celá řada nových slov. Pokud jste se tedy narodili po roce 1960, podívejte se, jaké technické pojmy pochází z roku vašeho narození.

AAA baterie (1960)

Tento typ baterií je nyní běžný a používá se téměř ve všech koutech světa a v různých výrobcích, od dětských hraček až po dálková ovládání. Jen ve Spojených státech se každý rok prodají přibližně tři miliardy těchto baterií.

Ačkoliv AAA baterie samotné existovaly už od padesátých let, kdy se používaly například ve fotoaparátech, oficiální termín pro ně vznikl až v roce 1960.

Počítačová věda (1961)

Má se za to, že první počítač lidé vynalezli někdy okolo roku 1936 a během válečných let se tato technologie začala hojně využívat, jak se spojenci snažili za použití počítačů rozlousknout šifru Enigma, kterou používalo nacistické Německo.

S postupem let se pak počítačová technologie stávala stále běžnější, až do té míry, že v roce 1961 se pojem “počítačová věda” zařadil mezi obecně rozpoznávaná slova.

Biologická zbraň (1962)

Věří se, že biologické válečnictví existuje již řadu let. Jeho první použití je zaznamenáno v šestém století před naším letopočtem. V méně dávné době, zejména po využití plynů v první světové válce, výzkum ohledně biologických zbraní výrazně pokročil. Několik zemí studovalo možnost přetvořit do zbraní mikroby, bakterie a viry, aby mohly zabíjet nepřátele.

Během druhé světové války a v letech následujících po ní došlo k rozvoji výzkumu ohledně bio zbraní do té míry, že slovo samotné se v roce 1962 začalo obecně používat. Ke konci desetiletí pak Varšavská smlouva představila návrh zcela zakázat biologické zbraně a jejich výrobu.

Protiblokovací zámek (1963)

Od masového vraždění až k bezpečí. Vylepšení v technologii aut znamenala široký rozvoj a používání protiblokovacího zámku od roku 1963. Tato nová technologie zabraňovala kolům, aby se uzamkla během naléhavého brzdění. Tudíž omezila riziko vůči lidem v autě i těm nacházejícím se poblíž jejich vozidla. Tento systém se používá dodnes.

Mitochondrická DNA (1964)

Vědecký výzkum studující složení buněk v živých organismech v tomto roce objevil existenci mitochondrické DNA. Mitochondrická DNA je chápána jako struktura buněk a to jakým způsobem přeměňují chemickou energii z jídla do podoby, kterou buňky dokážou využít.

Pixel (1965)

Televize a počítačová technologie se postupně zlepšovaly, ale bylo to ve skutečnosti vesmír zkoumající video a obrázky, které zapříčinily první použití slova pixel v roce 1965. Tehdy lidé studovali záběry Marsu a Měsíce a Frederic C. Billingsley popsal prvky těchto obrázků za použití slova pixely.

Výstražná světla
Foto: Freepik

Výstražné světlo (1966)

V šedesátých letech se auta stávala inteligentnějšími a využívala ke svému chodu více technologií. Došlo k navržení zdánlivě prostých věcí, jako byla varovná světla, která měla autům pomoct bezpečně jet a dát řidičům najevo, když se vyskytnul problém. Termín “výstražné světlo” vzniklo v tomto roce jako odkaz na varovné světlo, které se zapnulo, když auto nebylo patřičně udržováno.

Video konference (1967)

Hovory na Skypu, Facetime a video hovory jsou dnes vcelku běžné, ale věděli jste, že termín “video konference” byl poprvé použit v roce 1967?

Experimenty s technologií video komunikace ve skutečnosti probíhaly už v raných dvacátých letech dvacátého století. Zajímavá pozdější použití zahrnují obousměrné rádio a video odkazy z člověkem řízených vesmírných letů, které pořádala NASA.

V pozdních šedesátých letech pak již probíhaly experimenty s technologiemi zahrnujícími více lidí účastnících se jedné video konference. Tyto experimenty pokračovaly i v následujících letech.

Sebezničení (1968)

V pozdních šedesátých letech byla velkým hitem televizní série Mission Impossible. Vysoce tajné zprávy se proslavily tím, že se raději sebezničily, než aby padly do špatných rukou.

Ve skutečném světě probíhal vývoj technologie, která měla schopnost se sebezničit z bezpečnostních důvodů. Vesmírné lodě byly například postaveny se schopností se sebezničit, pokud by se cokoliv pokazilo a došlo by k ohrožení lidského života v důsledku špatného odstartování.

Maglev (1969) 

V těchto letech se testovala technologie vysokorychlostních vlaků. V roce 1968 američtí výzkumníci zvažovali použití magneticky levitované transportace a pracovali na konceptu MagLev vozidel. Tato technologie by používala dvě řady magnetů, které by vlaku umožňovaly vznášet se nad kolejnicemi. Bez tření s kolejnicemi by vlaky tedy byly teoreticky schopné pohybovat se mnohem rychleji.

Kilobajt (1970)

Vznik domácích počítačů a vylepšení v oblasti ukládání dat probíhala relativně rychle. První disky byly schopné uchovat osmdesát kilobajtů dat. Tento termín se začal běžně používat od roku 1970.

Animatronika (1971)

Dějiny animatroniky jsou vcelku zajímavé a dlouhé, sahají zpět až několik století. Ale teprve během šedesátých let se animatronika začala používat ve filmu, to díky zásluze Walta Disneyho, který vyvinul tuto technologii. V roce 1971 byla tato technologie již tak běžně používána, že termín animatronika se rozšířil po světě.

DIskety

Floppy disk / Disketa (1972)

Krátce po vytvoření termínu kilobajt se floppy disky (jinak řečeno diskety) staly základem technologie ukládání dat. Dokonce tak moc, že byly hlavním médiem uchovávajícím data od této doby až do devadesátých let.

Video hra (1973)

První video hra vznikla v roce 1958, ale videoherní průmysl se pořádně nerozvinul až do sedmdesátých let. V roce 1973 se arcade machines stávaly stále běžnějšími a došlo k uvedení prvních herních konzolí. Tehdy bylo také prvně zaznamenáno použití termínu “video hra.”

Computerphobe (1974)

Video hry se rozšiřovaly a objevovaly se i domácí počítače, ale v roce 1974 lidé uznali, že existují i “computerphobes,“ což byli lidé se strachem z počítačů. Ne každý byl fanoušek této nové technologie. Přizpůsobit se práci s počítačem mohlo být těžké pro tehdejší lidi. Stoupající strach, že počítače by způsobily propuštění mnoha lidí nebo aspoň zkomplikovaly jejich pracovní životy, ve spoustě z nich vyvolal obavy ohledně nové technologie.

Debetní karta (1975)

Banky začala vydávat debetní karty okolo roku 1966, ale teprve téměř o desetiletí později se používání tohoto druhu platebního nástroje stalo běžným. Šeky a placení hotovostí byly stále populární, ale mnoho lidí se začalo spoléhat na využívání debetní karty kvůli snadnému placení po celém světě.

Mikrokazeta (1976)

Floppy disky mohly být hlavní formou úschovy dat, ale když došlo na audio a hudbu, na prvním místě se umístila kazetová páska. Mikrokazeta se stala populární, když se používala v diktafonech a záznamnících. Tato technologie byla poprvé použita v roce 1969, ale teprve o sedm let později se slovo mikrokazeta stalo běžným.

Radarová zbraň (1977)

Zkáza všech rychle jedoucích řidičů – radarová zbraň. Tento přístroj byl vynalezen krátce po druhé světové válce, ale stal se populárním, když ho v pozdních sedmdesátých letech začaly využívat policejní složky. V roce 1977 bylo poprvé zaznamenáno užití termínu radarová zbraň jako odkaz na ručně držený přístroj použitý ke sledování rychlosti auta ze strany silnice.

Logická bomba (1978)

Nepleťte si toto slovo se skutečnou bombou. Logická bomba je součást počítačového kódu, která je vložena do softwaru nebo počítačového programu, aby vykonala jistou (zpravidla negativní) nečekanou funkci. Jakmile dojde k jejímu spuštění, bomba poškodí přístroj nebo síť, na níž je instalována. Jde tak o předchůdce současných hackerských útoků.

Laserová tiskárna
Foto: Freepik

Laserová tiskárna (1979)

Vysoce kvalitní laserové tiskárny byly zprvu po svém uvedení na trh v sedmdesátých letech drahé, ale postupně se staly dostupnější. A v roce 1979 termín “laserová tiskárna” byl již známý ve světě počítačové technologie.

Domácí video (1980)

V éře VHS video kazet a Betamaxu začalo domácí video nabývat na popularitě. Kamery lidem umožňovaly vytvářet jejich vlastní domácí filmy.

Boom box (1981)

Klasické velké přenosné rádio rychle začalo být spojováno s městskou společností v USA a v osmdesátých letech bylo velice populární. Překvapivě, první boom box technicky vzato vynalezl Philips již v šedesátých letech, ale tento přístroj se stal opravdu oblíbeným až od roku 1981 nahoru.

Textové zprávy (1982)

S textovými zprávami se experimentovalo před mnoha lety a v roce 1971 bylo použito rádio k posílání digitálních zpráv jako experiment. Ale systém SMS zpráv byl poprvé otestován v osmdesátých letech a tehdy také došlo k zaznamenání tohoto termínu.

Mobil (1983)

První mobil se objevil v roce 1973 a technologie se rychle vyvinula. Až o desetiletí později byl první mobil komerčně dostupný, ale lidé rychle pochopili, co to slovo znamená a byli nadšení ohledně technologie mobilů.

Laptop (1984)

V osmdesátých letech se počítače zmenšovaly a stávaly přenosnými, což byla skvělá zpráva pro podnikatele, kteří potřebovali mít přístup k počítači i na cestách. Termín laptop byl poprvé zaznamenán v běžném užívání v roce 1984.

C++ (1985)

Computerphobes možná frčeli o pár let dříve, ale v polovině osmdesátých let již lidé byli nadšení ohledně počítačů a chtěli se naučit, jak sami programovat počítačové programy. V roce 1985 se poprvé objevil programovací jazyk C++, stal se populárním a v následujících letech se přetvořil ve standardizovaný jazyk. Také ovlivnil mnoho budoucích programovacích jazyků.

Faxový modem (1986)

Prostý fax se stal v osmdesátých letech oblíbenou součástí pracovních prostředí. Umožňoval jednoduché kopírování a posílání údajů napříč telefonními linkami. Tyto přístroje jsou dnes již dávno zastaralé, ale svého času byly nesmírně populární.

Virtuální realita
Foto: Freepik

Virtuální realita (1987)

Virtuální realita se ve skutečnosti jako koncept objevila již před desetiletími. Lidé experimentovali se zkušenostmi navrženými uhranout všechny smysly již v padesátých letech. VR přístroje vznikly v sedmdesátých letech, ale termín virtuální realita byl oficiálně uznán až v pozdních osmdesátých letech. A to díky rozkvětu Power Glove – jednoho z nejrannějších a cenově nejdostupnějších VR přístrojů. Až o celé roky později ale virtuální realita začala být brána opravdu vážně a přesunula se do domovů lidí díky přístrojům jako HTC Vive, Oculus Rift a PSVR.

Tempomat (1988)

Tempomat je ve skutečnosti docela starý koncept, který se datuje zpět do sedmnáctého století. V těchto letech se používal ke kontrole rychlosti parních motorů. Ve světě aut se tempomat používal již v roce 1900. Díky vylepšením v technologii se objevoval ve stále více dopravních prostředcích v letech a desetiletích, která následovala. Koncem osmdesátých let již mnoho řidičů mohlo využívat tempomat a těšit se díky němu z příjemného zážitku jízdy, který tempomat nabízel.

Minidisc (1989)

Ukládací přístroj o velké kapacitě – to byl Minidisc player pro lidi pozdně osmdesátých let. Tato nová audio technologie lidem umožňovala uložit více hudebních alb na jeden disk a umístit je do přístroje dost malého, aby se vlezl do kapsy. CD se nakonec stalo populárnějším, ale Minidisc byl stále populární v roce 1989 i poté.

Spam (1990)

Nevyžádaná pošta zahlcovala poštovní stránky po desetiletí. Se zrodem osobního počítače a stále více e-mailovými adresami se spam začal rozmáhat. Možná vás zaujme skutečnost, že termín spam původně odkazoval na konzervované jídlo.

3D tiskárna (1991)

3D tiskárna je jednou z těch věcí, které existují již roky, ale byly nesmírně nákladné, když se poprvé objevily na scéně. 3D tiskárny byly oficiálně uznány jako existující v roce 1991.

Hacktivismus (1992)

Nová vlna hackerů chtěla použít své počítačové dovednosti pro dobrou věc spíše než zlou. Hacktivismus, též známý jako internetový aktivismus, se stal populárním v devadesátých letech, kdy lidé chtěli využít programovací schopnosti a technologii ke společenské a politické změně. Toto hnutí bylo kontroverzní, ale rozhodně vzbudilo pozornost vlády.

E-obchod (1993)

Internet byl očividnou další zastávkou obchodu – a podniky tak byly na dálku schopny prodávat zboží a své služby oboje místním a mezinárodním zákazníkům.

Historie E-obchodu se ve skutečnosti datuje zpět do roku 1971, kdy studenti na Stanfordské univerzitě použili ARPANET k prodeji marihuany. O léta později vznikly legitimní nákupní systémy a po uvedení prvního prohlížeče v roce 1990 se potenciál pro e-obchod postupně stal realitou.

Díky tomu nyní žijeme ve světě, kde si můžete objednat věci online nebo přes telefon. Zboží následně v rámci pár dnů dorazí do vašeho domova.

Kyber kavárna (1994)

V raných dnech internetu se internetové kavárny začaly objevovat okolo světa. Tyto kavárny umožňovaly za poplatek používat internet, což bylo skvělé řešení pro všechny, kdo si nemohli dovolit domácí počítač nebo jen chtěli přístup k internetu, zatímco byli venku. Internetové kavárny jsou dnes kvůli vzestupu smartphonů mnohem méně běžné, ale v devadesátých letech zažívaly svou zlatou éru.

DVD
Foto: Freepik

DVD (1995)

DVD bylo přirozeným krokem v evoluci nahrávání videí, které následovalo po nesmírně populárním CD. DVD se objevilo v polovině devadesátých let a bylo schopno udržet 4.7GB dat videa o vysoké kvalitě (na tu dobu). DVD se rychle stalo populárním a překonalo VHS jako oblíbený formát nahrávání pro domácí prostředí.

Smartphone (1996)

Jak docházelo k vylepšování technologie mobilů, mobilní telefony se staly mnohem chytřejší díky snadnému přístupu k internetu, e-mailu a aplikacím. Přestaly tak být pouze přístroji pro volání a odesílání zpráv a zrodil se smartphone.

Emotikon (1997)

V pozdních devadesátých letech lidé začali posílat textové zprávy se symboly reprezentujícími různé výrazy, aby jim pomohly zprostředkovat emocionální obsah zprávy. Takzvané smajlíky se brzy staly běžnými. Emotikony se brzy poté objevily v e-mailech, SMS zprávách a na sociálních sítích stejně jako na zbytku internetu.

Sociální sítě (1998)

Facebook byl uveřejněn až v roce 2004, ale to sociálním sítím nezabránilo v raném startu. Okamžité textové služby jako ICQ, MSN Messenger a další vznikly kolem této doby. Tyto služby lidem umožňovaly si snadno povídat online a netrvalo dlouho, než se začaly objevovat i sociální sítě.

E-čtečka (1999)

Koncem desetiletí došlo k rozvoji technologie elektronického papíru, který by zobrazoval text na obrazovce vyhlížející jako obyčejný papír bez jakéhokoliv zpětného světa způsobujícího bolest očí během čtení. Rané čtečky a e-knihy nebyly příliš úspěšné, ale lidi tato technologie přesto dostatečně zajímala, aby již v roce 1999 rozeznávali slovo e-čtečka.

RSS (2000)

RSS, jak jméno samotné naznačuje, umožňuje Really Simple Syndication obsahu. První verze byla uveřejněna v roce 1999 a uživatelé díky ní měli snadný přístup k jejich oblíbenému obsahu na různých internetových stránkách. RSS dnes není tolik populární kvůli sociálním sítím, ale stále se používá.

Internet věcí (2001)

Internet věcí je idea, že domácí přístroje i ty ve světě mohou být přetvořeny v “chytré” díky připojení k internetu, které by umožnilo je ovládat dálkově. Raný příklad pochází z roku 1982, kdy automat studených nápojů na univerzitě Carnegie Mellon byl připojen k internetu, což umožnilo nejen nahlásit inventář automatu, ale také říct, jestli plechovky uvnitř byly studené nebo ne.

Režim Letadlo (2002)

S rostoucí popularitou smartphonů se lidé obávali, že rušení z přístrojů by na palubách letadel mohlo způsobit poruchy, kvůli kterým by letadla spadla. Jako výsledek výrobci smartphonů začali do svých výrobků zahrnovat Režim Letadlo, který může být snadno zapnut, aby těmto problémům zabránil – jednoduše tak, že smartphonům zabrání vysílat vnější signály.

Binge watch (2003)

Roky před rozmachem Netflixu (který vznikl v roce 2007) sledovat oblíbené seriály znovu a znovu většinou znamenalo koupit si sadu DVD s daným seriálem. Fenomén binge watchingu se ještě rozšířil po zavedení sledování seriálů online, což divákům umožnilo zábavu v pohodlí vlastních domovů.

Paywall (2004)

V době, kdy se tištěná média postupně přesouvala do online světa, vydavatelé hledali způsob, jak si udržet tok peněz. Existovaly dva způsoby – reklamy nebo placené předplatné. Wall Street Journal zavedl svůj první paywall v roce 1996 a další tisk následoval o léta později, ale až v roce 2004 se toto slovo začalo používat dost na to, aby ho lidé znali.

Mikroblogování (2005)

Blogování již bylo populární předtím, ale v roce 2005 Twitter, Facebook a Tumblr lidem umožnil uveřejnit krátké příspěvky online, které mohl snadno zhlédnout celý svět. Mikroblogování bylo i nadále široce populární a dodnes ho používají firmy i jednotlivci.

 

Podobné články

Back to top button